การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานในปัจจุบันใน 3 สายงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานในปัจจุบันใน 3 สายงาน

ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-12.30 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร